Zasady wynajmu


 

1)      Nie naliczane są stawki za niedziele i święta (nie dotyczy wszystkich urządzeń).
2)      Wysokość stawki dziennej jest regulowana w zależności od długości najmu, zgodnie z cennikiem oraz przyznanymi rabatami*.
3)      Promocje i rabaty nie są uwzględniane jeżeli zobowiązania finansowe nie zostaną uregulowane w ustalonym terminie, urządzenie zostaje zwrócone brudne lub uszkodzone ewidentnie z winy wynajmującego.
4)      Istnieje możliwość negocjacji cen.
5)      Czynsz według stawki dobowej oznacza zwrot przed 24 godzinami, oprócz wynajmu z piątku na sobotę gdzie doba mija do godz. 13:00 w sobotę. Zdanie maszyny po upływie 24 godzin powoduje naliczenie kolejnej stawki.
6)      Przy wynajmie na jeden dzień roboczy przetrzymanie maszyny przez niedziele i dni świąteczne nie powoduje obniżenia stawki najmu.
7)      Wynajmujący zobowiązany jest do poinformowania o ewentualnym przedłużeniu umowy wynajmu w ostatnim dniu jej trwania.
8)      Wynajmujący ma obowiązek bezzwłocznego poinformowania o wynikłej usterce, oraz dostarczenie uszkodzonego urządzenia do wypożyczalni. Zobowiązuje się również do:
a)      Zabezpieczenia sprzętu przed kradzieżą dewastacją
b)      Nie dokonywania żadnych napraw bez wiedzy i zgody Wydzierżawiającego
c)       Powierzenie obsługi dzierżawionego sprzętu osobie przeszkolonej i utrzymanie urządzenia w czystości
d)      Eksploatacji i przechowywania sprzętu zgodnie z przepisami ppoż.
9)      Od odbioru sprzętu od Wydzierżawiającego do momentu jego zwrotu Dzierżawca ponosi materialną odpowiedzialność za jego utratę lub zniszczenie.
10)   W przypadku uszkodzenia maszyny z winy wynajmującego, kosztami napraw i usuwania awarii obciążamy Wynajmującego.
11)   Za każdy dzień zwłoki w opłatach wynajmujący zobowiązuje się dobrowolnie do płacenia odsetek w wysokości 2% dziennie od całości zobowiązań pieniężnych, a jego zobowiązania zostaną przekazane do biura windykacji.
12)   Szczegółowe warunki najmu są przedstawione na umowie najmu.
13)   Dzierżawiący podpisując umowę potwierdza zapoznanie się z jej warunkami.


Wymagane dokumenty

Przedsiębiorcy:
1)      Spółki Prawa Handlowego - jawna, komandytowa, partnerska, akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością:
a)      konieczność przedłożenia oryginału aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców bądź rejestru sądowego
b)      REGON
c)       NIP
2)      Spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe:
a)      konieczność przedłożenia aktualnego oryginału wpisu do właściwych rejestrów
b)      REGON
c)       NIP
3)      Spółki cywilne, osoby prowadzące działalność gospodarczą:
a)      konieczność przedłożenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
b)      REGON
c)       NIP
 
 
Klienci indywidualni:
1)      Konieczność przedłożenia dwóch ważnych dokumentów ze zdjęciem.
2)      Potwierdzenie zamieszkania w miejscu zameldowania w postaci rachunku za ostatni miesiąc ( np. rachunek za gaz, telefon, energię elektryczną).
 
Jeżeli odbiór dokonywany jest przez osoby nie wymienione w dokumentach rejestrowych, wymagane jest pisemne upoważnienie do zawarcia umowy i odbiór jej przedmiotu. Pełnomocnik zobowiązany jest do przedłożenia dowodu osobistego w celu sprawdzenia jego tożsamości.
 
 
Zabezpieczenia:
Przy wypożyczaniu wynajmujący pozostawia depozyt, o wysokości którego, decyduje pracownik wypożyczalni na podstawie wartość wypożyczanej maszyny oraz okres czasu na jaki jest ona wynajmowana.

 


Zasady wynajmu

 

Mapa strony sitemap site map
(c) EMB Białystok Elektronarzędzia 2006 / projekt i wykonanie e-studio: projektowanie stron